Skip Navigation Linkspasen-2014

​Vieringen rond pasen 2017

Palmzondag 9 april

St. Martinus  10.30 uur  H.Mis, aansluitend om 11.30 uur Palmholtjesoptocht

Woensdag 12 april

Kathedraal Roermond 19.00 uur Chrisma mis  

Witte donderdag 13 april

St. Martinus  18.30 uur Witte donderdag viering

Met voetwassing en aansluitend nachtwake, aanbidding van het Allerheiligste,

Goede vrijdag 14 april
Herdenking van het lijden en sterven van Jezus
St. Martinus   15.00 uur Kruisweg bidden in St. Martinuskerk
                     18.30 uur Goede Vrijdagdienst
Doolhof         16.30 uur Kruisweg door en voor kinderen van de basisschool

Paaszaterdag 15 april
Wijding van vuur, licht en water.   Viering van de verrijzenis van Christus.

St. Urbanus  19.30 uur Paaswake, zang Urbanuskoor Zang en Vriendschap
St. Martinus geen paaswake

Paaszondag 16 april
Christus is verrezen

St. Martinus 10.30 uur Hoogmis, zang Interparochieel Kerkkoor Tegelen

Tweede Paasdag 17 april

St. Urbanus 10.30 uur Hoogmis, zang Urbanuskoor Zang en Vriendschap