Assekruutske en veertigdagentijd

Op Aswoensdag 14 februari 2018 begint de kerk met de veertigdagentijd. De gelovigen ontvangen op hun voorhoofd een askruisje en horen daarbij de woorden; ‘Bedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Zo staat de mens stil bij de vergankelijkheid van het leven en richt hij zijn aandacht op het paasmysterie en het eeuwig leven.Tijdens de Heilige Missen op aswoensdaag wordt dit askruisje uitgedeeld.

In de Urbanuskerk in Belfeld om 17.30 uur en in de Sint Martinuskerk in Tegelen om 19.00 uur.

Sereen, sober maar indringend. Aswoensdag is een goed  begin van een periode waarbij soberheid en meer toeleg op gebed en naastenliefde centraal staan. Deelname aan de vastenactie in deze periode wordt van harte aanbevolen. Op meerdere plaatsen wordt de kruisweg gebeden of  stilgestaan bij het lijden van de Heer. Deze of gene zal voor een biechtgesprek met een priester
kiezen. De veertigdagentijd duurt tot en met paaszaterdag. Een indrukwekkende tijd voor wie er
intens op ingaat. Laten we elkaar als gelovigen bemoedigen om er een goede tijd van te maken.