Tijdens een storm in januari is een deel van de verlichting van het uurwerk van de St. Martinuskerk uitgevallen en losgeraakt. Voor de veiligheid is inmiddels de hele verlichting verwijderd.

Gezien de vele telefoontjes, mails die we mochten ontvangen blijkt dat veel mensen gebruik maken van het uurwerk om te zien hoe laat het is. Dit is nu in de avonduren niet meer mogelijk.

Inmiddels zijn er offertes opgevraagd voor het herstel van de verlichting. Herstelkosten zullen rond de 5000 euro bedragen. Uit eerder acties gehouden voor het uurwerk is een reservepotje van 1000 euro beschikbaar. We komen dus nog 4000 euro te kort.

Aangezien het uurwerk en de verlichting op de toren enkel een dienstverlening is aan de plaatselijke gemeenschap en niet direct een noodzakelijk iets voor de kerk zelf, zou het fijn zijn als de kosten van herstel/renovatie ook gedragen worden door de plaatselijke bevolking.

Met een bijdrage van 10 euro van eenieder die regelmatig op de klok kijkt, zouden we een heel eind komen!! We doen daarom een beroep op u allen om hieraan een steentje bij te dragen.

 U kunt uw extra bijdrage overmaken op rekeningnummer NL25RABO0150503059 t.n.v. Parochie Federatie Tegelen, Steyl, Belfeld, p/a Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen, o.v.v. bijdrage uurwerken Martinuskerk.