Als broers en zussen hebben we heel wat jaren in Tegelen in de St. Martinuskerk en de Heilig Hartkerk onze muzikale bijdragen mogen leveren vanuit ons lidmaatschap bij Harmonie Sempre Avanti en Kinderzangkoor Mezzo Forte. Naast onze muzikale bijdragen hebben we ook jarenlang wekelijks als misdienaar in de kerkdiensten geholpen. Vanaf 2014 zetten we ons gezamenlijk in voor wereldwijde projecten van St. Global Exploration (SGE). Naast 2014 Tanzania , 2016 Thailand/Cambodja, 2018 Indonesië gaan we in de zomervakantie van 2019 in Uganda bij lokale projecten zelf onze handen uit de mouwen steken. We gaan naar het Somero project voor sloppenwijkkinderen en naar basisscholen en middelbare scholen.

SGE is een ANBI erkende stichting en gesteund door Wilde Ganzen, heeft als doel om Nederlandse jongeren te laten kennismaken met andere culturen om bij lokale projecten zelf de handen uit de mouwen te gaan steken. Op dit moment doen een twintigtal scholen met vijfhonderd studenten mee, zijn er stages bij projecten in dertien landen (oa Uganda Bhutan Papoea Zuid Afrika Peru India) i.s.m. dertig vertrouwde partners. Deelnemende studenten dienen een jaar lang met voorbereidingen en acties € 1800 in te zamelen ter ondersteuning van de lokale projecten wat ten goede komt aan huisvesting, onderwijs en zorg. De kerkgemeenschap van Tegelen-Steyl-Belfeld heeft ons in 2016 gesteund vanuit de opbrengst Eerste Heilige Communie ‘goede doel’ en in 2018 mochten we aan het einde van een Kerkdienst zelfgebakken wafels verkopen. Nogmaals onze dank voor al uw bijdragen in welke vorm dan ook. Vanuit de Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld krijgen we in deze Parochie brief de kans om ons Global+ Uganda 2019 project onder de aandacht te brengen. HELPT U ONS TE HELPEN!

Dit kan door een sponsor donatie bedrag over te maken naar NL33 RABO 0155 2644 51 t.n.v. Global

Exploration o.v.v. Bisschop Uganda 2019. Alvast onze hartelijke dank.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:

dena-timo-uganda2019@hotmail.com of 06-12317965.

Global groeten van Timo en Dena Bisschop