Volgens een traditie, die meer dan 30 jaar geleden is begonnen, organiseert de stichting Stijlvol Steyl ’83 in samenwerking met de parochiefederatie Tegelen – Steyl –Belfeld op zondag 18 augustus een Eucharistieviering met Mariahulde in de natuurrijke tuin van Theater De Doolhof Tegelen.

De Dienst begint om 10.30 uur.

De Mariaviering heeft plaats bij gelegenheid van het feest van Maria Ten Hemelopneming op zondag 18 augustus; een plechtigheid, waaraan ieder jaar veel mensen deelnemen.

In deze Mis wordt veel aandacht besteed aan de steun en toeverlaat, die Maria voor velen is en waarvoor dank wordt gebracht.

De kinderen zullen een speciale Mariahulde verzorgen.

Ook nu weer worden er vijf veldboeketten gezegend, die later naar de Mariakapellen in de parochiefederatie worden gebracht.

De viering is bedoeld voor alle mensen van Tegelen,Steyl,Belfeld en omstreken en heel speciaal voor

de zieken. De zieken zullen met behulp van familieleden naar de Doolhof moeten komen.

De stichtingen De Doolhof en het Rode Kruis verlenen weer hun volle medewerking.

Op deze zondag zal de Mis in de St. Martinuskerk vervallen.

Voor de muzikale opluistering zorgt het interparochieel kerkkoor en Urbanuskoor Zang en Vriendschap Belfeld o.l.v. Marga Mommaas; organist is Jan van Ginkel.

De algehele leiding is in handen van de stichting Stijlvol Steyl ’83, waarvan de leden zoveel mogelijk hulp verlenen om ook dit jaar alles weer goed te laten verlopen.

Misintenties kunnen  opgegeven worden t/m vrijdag 16 augustus via het parochiekantoor.