Kerstavond 24 december
18.30 uur gebedsdienst voor de kinderen en kerstspel m.m.v. Ringfield
20.30 uur nachtmis met kerkkoor Zang en Vriendschap

2de kerstdag 26 december
10.30 uur met harmonie Kunst na Arbeid.