Wat betekent de kerk voor u

Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken.  Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Victorfonds, Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de opvang van vluchtelingen.   Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven.

Waarom Geven?

Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
Het banknummer van uw parochie:
Sint Martinusparochie             NL 49 RABO 0150501269
Parochie H. Hart van Jezus    NL 80 RABO 0150501293
Sint Rochusparochie               NL 24 RABO 0150501331
Sint Josephparochie               NL 05 RABO 0150501285
Sint Urbanusparochie             NL 25 RABO 0105405140

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften
zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel.

Gewone giften

Gewone giften zijn aftrekbaar, mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI erkende doelen) hoger is dan 1% van (gemakshalve) uw gezamenlijke inkomen en meer dan € 60,- bedraagt. Alleen het bedrag boven deze drempel is aftrekbaar. In de praktijk is het inkomen vaak te hoog om de gift in aftrek te kunnen brengen

Periodieke giften

Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard. Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent.

Wilt u deelnemen aan de Actie Kerkbalans via een periodieke gift?

Dat kan als u toezegt jaarlijks minimaal € 125,- te schenken (ofwel in 5 jaar minimaal € 625,-).
Er is sinds 2014 geen notarisakte meer nodig. Het invullen van een eenvoudig formulier van de
Belastingdienst is nu voldoende. Geef op het antwoordformulier aan dat u via een periodieke schenking voor 5 jaar wilt deelnemen aan de Actie Kerkbalans.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: www.belastingdienst.nl/giften/

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis

Join Our Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam et turpis at ligula malesuada ultricies. Duis eu tincidunt leo. Sed ultricies pellentesque imperdiet. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]