Sacramenten

De Rooms-Katholieke Kerk viert zeven sacramenten. Het hele liturgische leven beweegt zich rond het eucharistisch offer en de sacramenten. Ieder sacrament is een werkzaam teken van de genade van God, dat is toevertrouwd aan de kerk. Sacramentum betekent dan ook ‘plechtige belofte van trouw in een gewaarborgd teken’. Dit betekent dat sacramenten maken dat wij aan God toebehoren. Het gewaarborgd teken kan een woord, een gebaar of iets stoffelijks zijn (water, wijn, chrisma-olie), waarin God met zijn liefde aanwezig komt om ons aan te raken.
De heilige Geest bereidt eenieder voor op de sacramenten door het woord van God en door het geloof waardoor ons hart een juiste instelling krijgt om een sacrament te ontvangen.

Er zijn sacramenten voor het leven en geloof van ieder afzonderlijk en die alle belangrijke momenten in ons leven raken. De sacramenten van christelijke initiatie, te weten H. Doopsel, H. Vormsel en de H. Eucharistie, raken het ontstaan en groei van het christen-zijn. De sacramenten van genezing (de biecht, de ziekenzalving/het viaticum) schenken ons verzoening met God, hoop, kracht en troost. En de sacramenten voor de gemeenschap (de priesterwijding en het huwelijk) zijn gericht op de heil van de ander.

Zeven sacramenten

Ieder van de zeven sacramenten is een uitwendig teken van heil. De eerste drie sacramenten worden wel de sacramenten van de christelijke initiatie genoemd, omdat je toetreedt tot de Kerk. Jongens en meisjes doen hun eerste H. Communie meestal rond hun zevende jaar. Daarna, meestal tussen elf/twaalf tot zestien jaar volgt het vormsel.

Vervolgens zijn er twee sacramenten voor genezing of herstel van zonde. Dit zijn:

De twee resterende sacramenten dragen bij aan het heil van de ander:

Een katholieke gelovige die het wijdingssacrament ontvangt, wordt gewijd om in de naam van Christus het woord en genade van de kerk te verkondigen en te verspreiden. Voor echtgenoten wordt dankzij het sacrament hun huwelijk bezegeld door God.